Monday, June 25, 2012

Learn Japanese - Momotarou, the Peach Boy Story


Story is given in Romaji here. Kanji script story is
http://life.ou.edu/stories/momotarou.html

Page 2
mukashi , mukashi , aru tokoro ni 
ojiisan to obaasan ga i mashi ta . 
ojiisan ga yama ( ya ma ) he ki ( ki ) o kiri ni ike ba , 
obaasan ha kawa ( ka wa ) he se n taku ni dekake masu . 
' ojiisan , hayou modot te ki nasare . ' 
' obaasan mo ki o tsuke te na . ' 
mai bi ( ni chi ) yasashiku ii at te dekake masu . 
Page 5
aru hi ( hi )、[?] obaasan ga kawa de se n taku o shi te i tara , 
tsun bura ko tsu n bura ko momo ga nagare te ki mashi ta .hirot te tabe tara , nantomo oishiku te hoppeta ga ochi sou .


ojiisan ni mo  tabe sase te age tai to omot te ' umai mo mo koc cha koi . 

nigai mo mo ac cha ike . ' 


to it tara , don bura ko don bura ko dekkai momo ga nagare te ki mashi ta . 


obaasan ha yorokon de , momo o ie ni mot te kaeri mashi ta . Page 6


yuu gata ojiisan ga yama kara modot te ki mashi ta . 

' ojiisan , ojiisan , umai momo o hirot ta de meshiagare . ' 


obaasan ga kiro u to shi tara , momo ga ja kut to ware , ho gyaa ho gyaa 
otoko no akan bou ga tobidashi mashi ta . 
page 8

futari ha kono ko ( ko ) ni momo taro u to 
iu mei ( na ) mae o tsuke , sore ha sore ha 
dai ji ni sodate mashi ta . 
momo ta rou ha manma o ichi ( i) ) pai 
tabe tara ippai dake , ni ( ni ) hai tabe tara 
ni hai dake zunzun dai ( oo ) kiku nat te , 
taihen na chikara ( chi kara ) mochi ni nari mashi ta . 
nani o oshie te mo sugu oboe , 
ie no shi goto kara yama no shi goto made 
tetsudat te kure mashi ta . 
' konna kodomo ha mettani 
iru mon ja nai . ' 
ojiisan mo obaasan mo iyoiyo 
momo taro u o kawaigari mashi ta . 


Page 10

tokoroga , sono koro , o ni domo ga chokuchoku 
mura ( mura ) he yatteki te ha warui koto o shi te i mashi ta . 
' yoshi , ora ga taiji shi te yaru . ' 
aru hi , momo ta rou ha ojiisan to obaasan no 
mae ni ryou shu ( te ) o tsui te ii mashi ta . 
' o ni ga shima he o ni taiji ni iku kara , nichi ( ni ) ) hon ( pon ) ichi ( ichi ) no 
ki bidango o tsukut te kure . ' 
' nani yuu da . ikura ryoku ga tsuyoku te mo 
omae no kateru ai te ja nai . ' 
futari ha bikkuri shi te tome mashi ta ga , 
momo ta rou ha sho uchi shi mase n . 

Page 12

' son nara shikata ga nai . ' 
obaasan ha tabere ba hyaku ( hyaku ) jin ( ni n ) ryoku ( riki ) no deru 
nipponichi no ki bidango o tsukut te kure mashi ta . 
ojiisan ha atarashii kimono o dashi , 
hata made tsukut te kure mashi ta . 
kiririto hachimaki o shime , kata na o koshi ni 
sashi tara , tsuyo sou na waka mono ni nari mashi ta .


Still some more pages are there.


Visit http://life.ou.edu/stories/momotarou.html to read the Kanji script and meaning of the sentences

More stories are in
http://life.ou.edu/stories/

No comments:

Post a Comment